Arvid van der Hagen

Utdannelse:

  • 1992: Medisinsk Embetseksamen Universitetet i Oslo
  • 1994: Norsk legeautorisasjon
  • 2002: Spesialist Generell Kirurgi
  • 2002: Spesialist Urologi

Stillinger/Praksis:

  • 1994-2002: Utdanningsstillinger i kirurgi og urologi ved Voss Sykehus, Sykehuset Østfold, Aker Sykehus og Rikshospitalet.
  • 2002-2018: Konstituert overlege, overlege og seksjonsoverlege ved Aker Sykehus, Rikshospitalet og Sykehuset Østfold.
  • 2017-2018: Vikar som avtalespesialist i Generell Kirurgi Fredrikstad
  • 2018 Avtalespesialist i Urologi i Fredrikstad / Helse Sør-Øst RHF

Våre tre ansatte:(f.v) Arvid van der Hagen, Elisabeth Knædal og Linn D. Høst

Bred erfaring innenfor både generell kirurgi og grenspesialiteten urologi. De siste 15 år som spesialist i urologi arbeidet med utredning og behandling av pasienter med alle typer lidelser innen det urologiske sykdomspanorama inkluderende nevrourologi, rekonstruktiv urologi, urogenitale kreftlidelser, stensykdommer og funksjonsforstyrrelser. Flere vitenskapelige publikasjoner og publiserte foredrag. Underviser og veileder for utdanningskandidater i generell kirurgi og urologi. Deltidsansatt som sakkyndig Norsk Pasientskade Erstatning. Tidligere styremedlem i Norsk Urologisk Forening, styremedlem DnLf Spesialitetskomite i Urologi, styremedlem Norwegian Urological Cancer Group, styremedlem Norsk Thoracolaparoskopisk Forening.